Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

wat te regelen?

Zwanger worden en een kind krijgen is een van de mooiste maar ook ingrijpendste gebeurtenissen in een mensenleven, zeker als je voor het eerst moeder wordt. Zelden staan je lijf en je leven zo op hun kop. Er zijn dan ook allerlei dingen die je beter zo snel mogelijk kunt regelen.

Wat moet je allemaal regelen?

Het is slim om een lijst te maken van alles wat je moet regelen. Eventueel kun je ook een lijst krijgen van de verloskundige. Hierop staat bijvoorbeeld welke spullen je allemaal nodig hebt voor je baby, maar ook dat je je kind alvast kunt inschrijven bij de kinderopvang. Natuurlijk moet je van tevoren ook een naam bedenken voor je kind. Na de geboorte moet er geboorteaangifte worden gedaan bij de gemeente. Dat doet meestal de partner van de moeder, maar het kan ook iemand anders zijn.

Niet getrouwd?

Als je niet getrouwd bent, is er ook nog een erkenning van het kind nodig. Door de erkenning is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind en mag hij ook formeel geen beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging. Daarvoor moet de vader eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Bij homoseksuele ouders moet het kind worden geadopteerd door de mede-ouder.

Natuurlijk kun je niet blijven werken als je hoogzwanger bent en op het punt staat te bevallen. In Nederland zijn er meerdere vormen van verlof voor jou en voor je partner, zodat je de periode waarin je bevalt zo rustig mogelijk kunt beleven.

Zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent, kun je zwangerschapsverlof krijgen. Je kunt zwangerschapsverlof zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevalling opnemen. Na de bevalling heb je recht op tien weken bevallingsverlof, ook als je kind te vroeg of te laat geboren wordt.

Calamiteitenverlof

Als je plotseling door bepaalde (ernstige) omstandigheden niet op je werk kunt komen, kun je hiervoor calamiteitenverlof krijgen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je kind ineens ziek wordt, of je partner kan bijvoorbeeld calamiteitenverlof opnemen als jij plotseling met complicaties in je zwangerschap in het ziekenhuis moet worden opgenomen en je partner naar het ziekenhuis moet komen.

Kraamverlof voor de partner

Als je bent bevallen, kan je partner kraamverlof krijgen. Voor de bevalling zelf en het doen van aangifte van de geboorte bij de gemeente, hoeft je partner geen kraamverlof te vragen. Dit valt onder het zogenaamde ‘ander kort verzuimverlof’. Na dit verlof kan je partner aansluitend kraamverlof aanvragen. Dit kraamverlof duurt in principe twee dagen.

Ouderschapsverlof

Aansluitend op het zwangerschapsverlof kun je ouderschapsverlof aanvragen. Dit is mogelijk voor jezelf en ook voor je partner. Op die manier heb je meer tijd om de zorg voor je gezin te combineren met je werk.

Kinderopvang

Als je de verzorging van je kind wilt combineren met werk, kun je gebruikmaken van kinderopvang. Je kunt bij de overheid kinderopvangtoeslag aanvragen. De overheid betaalt dan een deel van je kosten voor kinderopvang.

Je krijgt alleen kinderopvangtoeslag als je kinderopvang hebt die:

  • geregistreerd is bij de gemeente;
  • voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders bijgehouden. Dit zijn organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die geregistreerd staat in het LRKP.

Trefwoorden A-Z