Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

VoorZorg Zwijndrecht

VoorZorg: extra ondersteuning voor aanstaande moeders met problemen

Binnen de gemeente Zwijndrecht wordt gebruik gemaakt van de methodiek VoorZorg. Aanstaande moeders, die tijdens de zwangerschap andere problemen ervaren in bijvoorbeeld de relationele sfeer, krijgen ondersteuning tijdens hun zwangerschap en bij de opvoeding van hun kind. Het doel van VoorZorg is een optimale ontwikkeling van de kinderen en hun moeders te bevorderen.

Wat is VoorZorg in Zwijndrecht?

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Je krijgt verpleegkundige ondersteuning bij jouw zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van je kind.

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide jeugdverpleegkundigen met ervaring in de Jeugdgezondheidszorg. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk bij 28 weken zwangerschap) en gaan door tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt op gemiddeld twee bezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. De huisbezoeken duren 1 à 1½ uur.

Meer informatie

Bekijk het filmpje voor meer informatie over het programma VoorZorg. Je kunt ook verder lezen op www.voorzorg.nl.

 

Aanmelden

Trefwoorden A-Z