Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

kinderbijslag & toeslagen

Iedere ouder in Nederland krijgt kinderbijslag voor elk thuiswonend minderjarig kind.

Kinderbijslag

Als je in Nederland woont en werkt, krijg je kinderbijslag als tegemoetkoming van de overheid in de kosten die je maakt voor de verzorging en opvoeding van je kind of kinderen tot 18 jaar. De hoogte van de kinderbijslag is niet afhankelijk van je inkomen.

Je hoeft de kinderbijslag niet apart aan te vragen. Als je baby is aangegeven bij de gemeente, stuurt de gemeente deze gegevens door naar de Sociale Verzekeringsbank. Dat is de instantie die de kinderbijslag uitkeert. Als het je eerste kind is, nemen zij contact met je op voor het invullen van een online aanvraagformulier. Dat hoeft niet bij een tweede of volgend kind.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een extra bedrag dat je krijgt per kind onder de 18 jaar. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt en je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe minder kindgebonden budget je krijgt. Als jullie inkomen hoger is dan de bovengrens, heb je geen recht op het kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid en van werkgevers in de kosten voor kinderopvang. Ouders die hun werk of studie combineren met de zorg voor hun kinderen, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Het bedrag is inkomensafhankelijk: je ontvangt meer toeslag naarmate je inkomen lager is.

Kijk ook eens bij:

Trefwoorden A-Z