Week tegen Pesten!

Pesten

We willen allemaal dat onze kinderen stevig in hun schoenen staan, zichzelf durven zijn en niet gepest worden. Het biedt de basis voor het opgroeien tot een sterke, zelfstandige en succesvolle volwassene. Maar wat is een ‘sociaal weerbaar kind’ en hoe wordt het dat?

Definitie 

Iemand die sociaal weerbaar is:

  • durft zichzelf te zijn en voor zijn/haar mening, geloof en idealen op te komen 
  • hij/zij durft anders te zijn en kan kritiek van anderen verdragen 
  • kan zijn/haar emoties benoemen en uiten
  • durft anderen aan te spreken 
  • kan zich in anderen verplaatsen 
  • kan meedenken over oplossingen voor sociale problemen zoals ruzie, pesten of bang zijn

Een beetje anders

Als kind is het echter lang niet altijd makkelijk om zo sterk in je schoenen te staan. Er worden nog steeds dagelijks veel kinderen gepest. Kinderen die net even anders zijn dan hun leeftijdsgenoten en die kwetsbaarder zijn dan anderen. Hoe langer het pesten doorgaat, hoe moeilijker het voor deze kinderen is om een positief zelfbeeld op te bouwen en weerstand te bieden tegen hun pesters. Zeker als het netwerk om het kind heen geen helpende hand biedt.

Opbouwen 

Om een kind sociaal weerbaar te maken moeten ouders en leerkrachten actief investeren in het opbouwen van een krachtig en positief zelfbeeld bij het kind. Dit doe je onder andere door een kind een eigen taak en verantwoordelijkheid te geven. Door te praten over onderwerpen die moeilijk zijn, emoties te benoemen, het kind te vragen naar zijn of haar mening en deze serieus te nemen. En uiteraard door krachtig op te treden tegen pesters. Binnen de klas moet de afspraken gemaakt worden dat de hele klas verantwoordelijk is voor het bestrijden van pesten. Daarvoor moeten kinderen ook pestgedrag leren herkennen. Kwetsbare kinderen moeten daarnaast leren waar hun kracht ligt en daar de focus op leggen. 

Er zijn diverse lesprogramma’s voor scholen en individuele weerbaarheidstrainingen die enorm kunnen helpen om ieder kind in zichzelf en zijn of haar kwaliteiten te laten geloven. Om sterk en weerbaar op te groeien. 

Voor meer informatie hierover kun je natuurlijk contact met ons opnemen.