Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

pleegkind

Pleegouders zijn mensen die voor korte of langere tijd een kind in huis opnemen dat niet thuis kan wonen.

Bureau Jeugdzorg

Voordat een kind bij pleegouders wordt geplaatst, moet de kinderrechter een uithuisplaatsing uitspreken, meestal op verzoek van Bureau Jeugdzorg. Op basis van gesprekken en onderzoek wordt bepaald of het kind in een pleeggezin komt en voor hoe lang. Daarna wordt er een geschikt gezin uitgezocht en zal de kennismaking plaatsvinden.

Pleegzorg in Nederland

Via de stichting Pleegzorg Nederland kun je veel te weten komen over het pleegouderschap en de zorg voor pleegkinderen. Elke regio heeft zijn eigen pleegzorginstelling, die regelt dat pleegkinderen geplaatst worden bij pleegouders. Je kunt je bij hen opgeven als je pleegouder zou willen worden.

Introductieprogramma

Bij de pleegzorginstelling volg je eerst een introductieprogramma. Aan de hand daarvan kom je erachter of je inderdaad pleegouder wilt worden en kan de instelling voor pleegzorg inschatten of je daarvoor geschikt bent. Wil je pleegouder worden en zijn er geen bezwaren, dan kom je in het bestand van beschikbare pleegouders. Je kunt dan kiezen voor bepaalde vormen van pleegzorg, namelijk kortdurende, deeltijd- en langdurige pleegzorg.

Kortdurende pleegzorg

Soms is er maar voor een korte periode pleegzorg nodig. Die periode is genoeg om ervoor te zorgen dat de problemen thuis worden opgelost. Het doel van deze vorm is dat het kind weer terug naar huis gaat. Deze vormen van pleegzorg heten crisispleegzorg, pleegzorg ter overbrugging of pleegzorg ter observatie.

Deeltijdpleegzorg

Sommige kinderen wonen thuis, maar gaan ook regelmatig naar hun pleegouders, bijvoorbeeld in de weekenden en in de vakanties. Dit heet vakantiepleegzorg, weekendpleegzorg, dagpleegzorg en ondersteunende pleegzorg.

Langdurige pleegzorg

Wanneer een kind niet zo makkelijk naar huis kan, vanwege grote problemen thuis, kan het nodig zijn dat het kind voor langere tijd bij de pleegouders verblijft. Dit kan in principe duren totdat het kind 18 wordt, maar in sommige gevallen kan het ook nog langer duren. Deze vormen van pleegzorg heten pleegzorg als opvoedingsvariant en therapeutische pleegzorg.

Trefwoorden A-Z