Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

Vertrouwenspersoon ervaring met jeugdhulp

Heb je een vraag, klacht of vervelende ervaring met verleendejeugdhulp?

Je kunt beroep doen op ondersteuning door een vertrouwenspersoon van het AKJ. Dit is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers kunnen gratis een beroep op het vertrouwenswerk doen. Het AKJ geeft informatie en helpt problemen en klachten op te lossen. Een vertrouwenspersoon staat náást jou. Het uitgangspunt is dat je samen er met de jeugdhulporganisatie uitkomt. Als dat niet lukt, dan kunt u uw onvrede kenbaar maken aan de klachtencommissie (en zo nodig in vervolg daarop aan de bezwaarcommissie) van de jeugdhulporganisatie. Ook daarbij kan de vertrouwenspersoon ondersteunen. Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via:

  • 088 - 555 1000
  • www.jeugdzhz.nl
  • info@akj.nl
  • het contactformulier op de website www.akj.nl
  • chatten via de website www.akj.nl door te klikken op het chat logo.
  • jeugdigen die in een jeugdhulpinstelling wonen en/of behandeld worden, krijgen regelmatig een vertrouwenspersoon op bezoek.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman beantwoordt uw vragen over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag. Ook kunt u terecht bij de Kinderombudsman als u vindt dat er kinderrechten worden geschonden. U kunt dan een klacht of een signaal indienen. U kunt contact opnemen met de Kinderombudsman via:

Veilig Thuis

Bij (een vermoeden van) geweld in huiselijke kring en/ of kindermishandeling kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, voor hulp of advies.

Crisis contact

Trefwoorden A-Z