Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

De Opvoeding

Ouderwets opvoeden, modern, gewoon, religieus, multicultureel of spiritueel – over opvoeden is het laatste woord nog niet gezegd. Eén ding is zeker: opvoeden is ook leuk! Het is een uitdagende en inspirerende opdracht waar elke ouder voor komt te staan.

Opvoeding

Kinderen ontwikkelen zich het best in een positieve omgeving waarin aandacht is voor wat ze goed doen en waarin ze geholpen worden bij wat nog niet goed lukt.

Aandacht en warmte geven is belangrijk in de opvoeding van je kind. Geef zelf het goede voorbeeld en laat je kind weten waar het aan toe is. Regels zijn nodig. Vertel er vooral ook bij waarom deze regels belangrijk zijn en houd daarbij rekening met de leeftijd van je kind.

Het is veel beter om kinderen complimenten te geven dan ze terecht te wijzen. Prijs je kind als het iets goed doet. Consequent reageren is ook belangrijk, en soms helpt het om verkeerd gedrag te negeren.

Gedrag

Vaak proberen kinderen uit hoever ze kunnen gaan en waar de grens ligt. Dat maakt opvoeden zeker geen gemakkelijke taak. Hoe ga je bijvoorbeeld om met pesten? Hoe kun je duidelijke grenzen stellen aan het gedrag van je kind? Wat is een goede beloning? En wat doe je als je kind niet naar bed wil of slecht eet?

Opvoedtips en ondersteuning

In de huidige, complexe samenleving zul je je als ouder goed moeten inleven in de situaties waar je kind voor kan komen te staan. Het is goed om te weten dat je er nooit alleen voor staat. Er zijn veel instanties en professionals die je bij elk probleem kunnen ondersteunen met deskundig advies. Deze site zet alle informatie voor je op een rij. Je vindt hier handige opvoedtips!

De perfecte opvoeder bestaat niet. Maar je kunt wel je best doen om je kind zo goed mogelijk op te voeden! Toch sta je soms voor kwesties waar je wel wat tips bij kunt gebruiken.

Warme aandacht en steun

Je kind heeft materiële dingen nodig zoals kleren, eten en een veilig huis. Daarnaast hebben kinderen ook behoefte aan zorg, warme aandacht en aanmoediging!

 • Aandacht kun je bijvoorbeeld geven door gesprekjes met je kind te voeren en samen dingen te doen.
 • Door positief te reageren, zoals met een knuffel, een compliment of een kleine beloning, moedig je je kind aan als het zich goed gedraagt. Kinderen voelen zich daardoor gewaardeerd en gezien en krijgen een positief zelfbeeld, wat weer helpt om ook lastige dingen aan te pakken.
 • Steun is ook rekening houden met wat je kind wil en het de kans geven om veel te ontdekken.

Regels en grenzen

Regels zijn belangrijk. Regels geven je kind duidelijkheid en een veilig gevoel. Je geeft je kind houvast door leiding te geven.

 • Vertel je kind wat je verwacht en wat je grenzen en regels zijn. Geef zelf ook het goede voorbeeld.
 • Stuur je kind bij als het ongehoorzaam is of zich niet aan de regels houdt. Wees consequent in het hanteren van de regels en de eventuele straffen die je geeft.
 • Verbied niet te veel. Beperk de regels tot wat je echt niet wilt en vooral ook wat je juist wel wilt. Het werkt niet om de hele dag ‘nee’ te zeggen.
 • Het is ook belangrijk dat jij en je eventuele partner het eens zijn over de regels en ongeveer op dezelfde manier omgaan met grenzen stellen.

Hoe kun je grenzen stellen?

 • Als je kind iets doet wat je niet goed vindt, grijp je direct in door te verbieden.
 • Als je kind niet gehoorzaamt of iets doet wat echt niet kan, is straffen een goede manier van grenzen stellen.
 • Negeren kun je doen bij kleine overtredingen, maar doe het alleen als je het ook vol kunt houden.
 • Blijft je kind maar doorgaan of heeft het zichzelf niet in de hand? Laat het dan even stilzitten of pas apart zetten toe.

Nooit slaan!

Geef je kind nooit een klap als je boos bent. Het doet pijn en is schadelijk voor zijn of haar lichaam, voor het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Slaan is dan ook verboden. Een kind leert er niets van.

Negatieve aandacht

Vraagt je kind vaak negatieve aandacht? Of gedraagt het zich zo vervelend dat je steeds boos moet worden? Ga dan na of je kind ergens last van heeft, of het bijvoorbeeld ziek is of pijn heeft. Zijn er misschien problemen op school of met vriendjes? Probeer samen eerst het probleem op te lossen.

Trefwoorden A-Z