Online zelfhulp leidt door naar professionele hulp!

Girl

De online zelfhulpinterventie Feel the ViBe wijst meisjes die getuige waren van huiselijk geweld de weg naar professionele hulpverlening. Dat concludeert Karin Nooijens uit onderzoek waarop zij op 1 november promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Adolescenten en jongvolwassenen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld zoeken meestal geen professionele hulp, was al bekend uit eerder onderzoek. Feel The ViBe is vrij toegankelijk en is ontwikkeld om informatie en steun te bieden en de drempel tot reguliere hulpverlening verlagen. Jongeren kunnen er ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan een expert. Een semiprofessionele community manager houdt de veiligheid in het oog, beantwoordt vragen en steunt deelnemers.

Nooijens volgde 57 deelnemers van 12 tot 25 jaar, allen meisjes. Tweederde begon tijdens de deelname aan de interventie ook aan een vorm van reguliere hulpverlening. Volgens Nooijens speelde de community manager daarbij een belangrijke rol.

Een online interventie als Feel the ViBe fungeert als eerste veilige haven voor deze groep, concludeert Nooijens. Door de relatieve anonimiteit hebben ze makkelijk toegang tot correcte informatie en in het contact met lotgenoten kunnen ze vertrouwen opbouwen.

Bron: Radboudumc

Meer informatie