Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

Landelijke Dag tegen Pesten 2019

week tegen pesten logo-4
19 april 2019

Landelijke Dag tegen Pesten 2019
19 april is de 'Landelijke Dag tegen Pesten'.
Op deze dag wordt in Nederland extra aandacht besteedt aan het stoppen van pesten.
Er wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pestgedrag alleen maar erger wordt naar mate we ouder worden. Op scholen wordt één op de tien leerlingen gepest. Op het werk één op de acht en in het bejaardentehuis één op de vijf mensen. En toch blijven veel mensen zeggen dat pesten een kleuterding is...
Laten wij verantwoordelijkheid voor onszelf en onze eigen acties nemen en de wereld leuk en gezellig maken voor onszelf en iedereen om ons heen.
Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op voorlichting en preventie van pesten en cyberpesten, dit verzorgen wij op: op scholen, sportclubs, op het werk en in bejaardentehuizen. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil!
info@stoppestennu.nl
www.stoppestennu.nl
foto: week tegen pesten logo

Trefwoorden A-Z