Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

toeslagen en tegemoetkomingen

Als je kind 18 jaar is geworden, ontvang je geen kinderbijslag meer. Jongeren kunnen dan zelf zorgtoeslag aanvragen en huurtoeslag als ze op zichzelf wonen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als je kind een handicap of beperking heeft, heb je misschien veel (specialistische) zorg nodig. Je kunt hiervoor een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Het pgb is een bedrag waarmee je zelf zorg of hulp kunt inkopen voor je kind. Dit is bedoeld voor kinderen met een handicap of beperking. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of op Regelhulp.nl.

Trefwoorden A-Z