Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

jongeren met zorgtaken

Er zijn jongeren die opgroeien met een langdurig ziek gezinslid. Dat kan een vader, moeder, broer of zus met een lichamelijke of psychische chronische ziekte, handicap of verslaving zijn.

Jonge mantelzorgers

Jongeren met een hulpbehoevend gezinslid kunnen meer taken en verantwoordelijkheden hebben dan andere jongeren. Hierbij kan het gaan om huishoudelijke taken of verzorgingstaken, zoals eten geven en aankleden. Dat is vaak heel zwaar voor de jonge mantelzorger. Soms moeten deze jongeren ook de ouderrol geheel of gedeeltelijk overnemen en de andere kinderen in het gezin aankleden, naar school brengen en helpen opvoeden.
Er zijn jongeren die meegaan naar hulpverleners. Ze praten mee over zaken waar normaal alleen de ouders mee te maken krijgen.

Welke gevolgen kan dit hebben?

Jongeren met mantelzorgtaken krijgen niet de kans om zich op dezelfde manier te ontwikkelen als hun leeftijdsgenoten. Ze hebben minder tijd voor school, werk, sport en vriendschappen. Bovendien kunnen ze zich al op te jonge leeftijd te verantwoordelijk voelen, of last krijgen van lichamelijke klachten door de spanning of overbelasting.

Hoe kun je jongeren met extra zorgtaken helpen?

  • Zorg voor een hanteerbare situatie en voldoende andere hulp, zodat er niet te veel op de schouders van de jongere ligt.
  • Toon oprechte belangstelling en waardering voor wat de jongere bijdraagt.
  • Neem de jongere serieus en vraag hoe hij of zij geholpen wil worden.
  • Zoek samen een vertrouwenspersoon.
  • Vraag advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)!

Het Steunpunt Mantelzorg kan jonge mantelzorgers helpen door een luisterend oor te bieden en informatie en advies te geven. Daarnaast worden er activiteitendagen georganiseerd.

Trefwoorden A-Z