Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

geweld in relaties

Voor jongvolwassenen is de huiselijke omgeving nog steeds heel belangrijk, ook al worden ze steeds zelfstandiger. Daarom is het ook zo belangrijk dat het thuis goed, voorspelbaar en veilig is. Soms gebeuren er dingen die deze veiligheid in gevaar brengen.

Ouders

Het kan gebeuren dat je als ouder overspannen raakt of relatieproblemen hebt. Misschien zijn er ingrijpende dingen gebeurd en zie je het zelf even niet meer zitten. Soms is er dan sprake van geweld tussen partners of tegen kinderen waardoor het niet mogelijk is om je kind de veilige thuishaven te bieden die je zou willen geven.

De omgeving

Misschien schaam je je voor de problemen en om ervoor uit te komen, of heb je zelfs het gevoel dat je met de nek wordt aangekeken. Hierdoor kun je in een isolement raken. Dit is soms de voedingsbodem voor meer problemen. De spanning wordt dan alleen maar groter.

Kinderen

Soms zijn kinderen getuige van huiselijk geweld of worden ze zelf thuis mishandeld. Het kan hierbij gaan om fysieke mishandeling, maar ook om emotionele mishandeling en affectieve verwaarlozing. Ook seksueel misbruik komt voor.

Verbod op geweld in de opvoeding

Aan het Burgerlijk Wetboek is in 2007 de volgende bepaling toegevoegd: ‘In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.’ Kortom, in Nederland mogen ouders en verzorgers geen geweld gebruiken tegen kinderen.

Wat kan de omgeving doen aan huiselijk geweld?

Ook al is het verboden, mishandeling komt toch voor in Nederland. Het wordt vaak alleen maar erger als niemand iets doet. Het kan erg helpen wanneer iemand van buiten gewoon bijspringt door de kinderen eens op te vangen of eens open navraag te doen bij de vader of moeder. Hulp bij kindermishandeling is namelijk wel mogelijk. Voor meer informatie en advies hierover kun je terecht bij Veilig Thuis: 0800-2000

Trefwoorden A-Z