Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

JOGG Zwijndrecht

Wat is JOGG?

Zwijndrecht is een JOGG-gemeente, JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG  is een meerjarige aanpak om te zorgen dat iedereen in de wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren tussen de 0-19 jaar zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken. We willen dat alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. In Zwijndrecht beginnen we hiervoor bij de wijken Kort-Ambacht en Noord. Natuurlijk kunnen we sommige eenvoudige activiteiten in de hele gemeente doen.

Volg ook onze facebook-pagina voor leuke tips en informatie voor een gezonde leefstijl!

Hoe werkt JOGG?
JOGG werkt met 5 instrumenten om ervoor te zorgen dat de dingen die we doen ook effect hebben.

  1. Politiek-bestuurlijk draagvlak: een gezond gewicht heeft een belangrijke plaats in het programma van het college van burgemeester en wethouders.
  2. Publiek-private samenwerking: lokale bedrijven en publieke partijen zijn betrokken bij de JOGG-aanpak. Zie ook JOGG: Publiek-private samenwerking(Pdf, 570 Kb). 
  3. Sociale marketing: door met de doelgroep in gesprek te gaan sluit de JOGG-aanpak aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Zie ook JOGG: Sociale Marketing (Pdf, 449 Kb).
  4. Monitoring en evaluatie: de activiteiten binnen de JOGG-aanpak worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Zie ook JOGG: Monitoring en evaluatie(Pdf, 387 Kb).
  5. Verbinding preventie en zorg: (zorg)professionals signaleren overgewicht in een vroeg stadium en stemmen hun dienstverlening onderling op elkaar af. Zo komen jongeren met overgewicht direct op de juiste plek terecht. Zie ook JOGG: Verbinding van preventie en zorg(Pdf, 384 Kb).

Naast de 5 instrumenten werken we met 3 thema’s: drinkwater, groente en fruit en (gratis) bewegen. In Zwijndrecht zijn we begonnen met het thema drinkwater.

Waarom?
JOGG is hard nodig, want overgewicht is een groeiend probleem. In Nederland is ongeveer één op de zeven kinderen te zwaar. In Zwijndrecht zelfs één op de vijf. Daar gaan we wat aan doen! Onze jongeren zijn de toekomst van Zwijndrecht.

Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. En dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. Onze jeugd groeit op in een zogenaamde obesogene samenleving; een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Van de voorbeelden die ze vanuit thuis meekrijgen tot de hobby’s van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod in de schoolkantine. Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit hun hele leven de normaalste zaak van de wereld.

Wie?
De gemeente heeft in 2013 besloten mee te doen aan JOGG. Onder aanvoering van de gemeente werken verschillende partijen samen aan een gezonde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang, scholen en Toppies en Matties, maar ook supermarkten.

Trefwoorden A-Z