Jeugdgezondheidsdienst

Zomer

Wat doet de jeugdgezondheidszorg?

De jeugdgezondheidszorg richt zich op de gezondheid, gezond opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren in Zwijndrecht. De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het CJG. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de ontwikkeling van je kind vanaf de geboorte tot hij of zij 18 jaar is. Daarvoor heb je afspraken op het consultatiebureau en als je kind ouder is bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op school.
Je wordt verschillende keren uitgenodigd voor een afspraak, we komen bij je thuis langs of sturen je informatie op. Dat noemen we ‘contactmomenten’.

Hieronder vind je een overzicht van de contactmomenten per leeftijd. Per contactmoment wordt bekeken wanneer het volgende contactmoment zal zijn. In overleg met jou kan worden gekozen om een contactmoment over te slaan of juist een extra contactmoment af te spreken.

0-6 maanden
Gehoortest voor pasgeborenen
Als je baby tussen de 6 en 10 dagen oud is, komt er een medewerker van de jeugdgezondheidszorg voor de hielprikscreening en de gehoortest bij je thuis op bezoek. Zij voert de onderzoeken uit bij je baby en voert de algemene gegevens in het digitale dossier in.

Geboortehuisbezoek
Via de gemeente wordt het consultatiebureau op de hoogte gebracht van de geboorte van jouw kind. Tussen de 10e en 14e dag komt de jeugdverpleegkundige bij je thuis op bezoek. Zij maakt kennis met je en geeft je meer informatie over het CJG. Ze controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Natuurlijk is er ook ruimte voor je vragen.

4 weken
Als je baby 4 weken oud is, is het tijd voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je eigen vragen staan centraal. Daarnaast controleert de jeugdarts of je baby gezond is en goed reageert. Ook bespreekt ze het rijksvaccinatieprogramma met je.

8 weken
De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby en bespreekt je vragen. Tijdens dit bezoek krijgt je baby zijn of haar eerste inentingen.

3 maanden
De jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Tijdens dit bezoek krijgt je baby een inenting. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

4 maanden
De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Ze bespreekt ook jouw vragen. Je baby krijgt tijdens dit bezoek inentingen.

6 maanden
De jeugdarts bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, bijvoorbeeld het geven van bijvoeding.

Inloopspreekuur
Op het consultatiebureau wordt iedere week op maandag en donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur door een jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur gehouden. Hier kunt u zonder afspraak terecht met vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind.

7,5 maanden
De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, zoals het krijgen van tandjes, het geven van vaste voeding, veiligheid bij het gaan kruipen en lopen en de eenkennigheidsfase.

11 maanden
De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Bij dit bezoek wordt je kind ingeënt.

14 maanden
De jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je dreumes. Ook jouw vragen, de taalontwikkeling, de motoriek en de peuterpuberteit zijn onderwerpen die besproken kunnen worden. Tijdens dit bezoek krijgt je kind inentingen.

Peuterhuisbezoek (18 maanden)
Rond de leeftijd van 18 maanden komt de jeugdverpleegkundige bij je thuis op bezoek. Tijdens het bezoek bespreekt ze de ontwikkeling van je kind. Daarnaast geeft ze meer informatie over de peuterfase. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

2 jaar
De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Voorafgaand aan dit bezoek ontvang je een vragenlijst. De uitkomsten van de vragenlijst kunnen onderwerp van gesprek zijn. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

3 jaar
De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Tijdens dit bezoek wordt een ogentest gedaan. Je kunt de ogentest van tevoren oefenen met je kind. Informatie over de ogentest kun je vinden in het groeiboekje. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

4 jaar
De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kijkt naar de ontwikkeling en algemene gezondheid van je kind. Ze bespreekt ook jouw vragen. Bij dit bezoek wordt er een ogentest gedaan en krijgt je kind een inenting. De volgende oproep voor de jeugdgezondheidszorg zal plaatsvinden in groep 2 van de basisschool.

Het gezondheidsonderzoek in groep 2
Als je kind in groep 2 van de basisschool zit, krijg je een brief thuis van de jeugdgezondheidszorg waarin je wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek voor je kind. Bij deze uitnodiging wordt je uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Het groep 2 onderzoek is bedoeld om te kijken of je kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en sociaal. En om vragen die je eventueel hebt over de ontwikkeling en gezondheid van je kind te beantwoorden.
Een assistente van de jeugdgezondheidszorg komt van tevoren in de klas van je kind vertellen wie ze is en wat ze doet. Zo bereidt ze je kind al een beetje voor op het onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats op school. Tijdens het onderzoek worden de ogen en oren getest, de lengte en het gewicht gemeten. Daarna volgt de afspraak voor jou en je kind bij de jeugdarts op school. De jeugdarts neemt de vragenlijst die je hebt ingevuld kort met je door en wordt de motoriektest gedaan. Je kunt het een en ander toelichten of zelf ter sprake brengen als je dat wilt.
Het gesprek zal met name gaan over de ontwikkeling en het gedrag van je kind en over de situatie thuis en op school.

Vaccinatie 9-jarigen
In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de DTP en BMR vaccinatie. Deze vaccinaties maken onderdeel uit van het rijksvaccinatieprogramma.

Het gezondheidsonderzoek in groep 7
Als je kind in groep 7 zit, krijg je een brief thuis van de jeugdgezondheidszorg waarin je wordt geïnformeerd over het gezondheidsonderzoek voor je kind. Je wordt hierbij ook uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Een assistente van de jeugdgezondheidszorg komt op school de lengte, gewicht en eventueel de bloeddruk van je kind opmeten. De jeugdverpleegkundige verzamelt de groei gegevens en de vragenlijst over je kind. Indien nodig zal er contact met je worden opgenomen. Je kan zelf ook een gesprek aanvragen (bijvoorbeeld over de groei en ontwikkeling van je kind, het gedrag of de naderende puberteit).

Inloopspreekuren op school
Op veel scholen hebben wij ook inloopspreekuren waar jij en je kind binnen kunnen lopen met vragen of een afspraak kunnen maken. Informeer op de school van je kind op welke dagen en tijden er iemand van het CJG aanwezig is.

Het gezondheidsonderzoek in klas 1/2 en 3/4
Als je kind op de middelbare school zit, wordt hij of zij uitgenodigd voor een gesprek op school met de jeugdverpleegkundige. Hierover word je vooraf geïnformeerd. Tijdens het gesprek wordt de lengte, gewicht en eventueel de bloeddruk gemeten. Je kind vult een vragenlijst in die met de jeugdverpleegkundige besproken wordt. Het gesprek zal met name gaan over alle gezondheidsaspecten van je kind (lichamelijke klachten, leefgewoonten, psychische gezondheid), hoe het op school en thuis gaat en of hij/zij problemen ervaart. De verpleegkundige geeft zo nodig informatie en advies.

HPV-vaccinatie
In het jaar dat meisjes 13 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties maken onderdeel uit van het rijksvaccinatieprogramma.
Deze vaccinatie bestaat uit 2 inentingen (met een halfjaar ertussen). Voor een zo goed mogelijke bescherming is het belangrijk dat meisjes beide vaccinaties halen.

Hulp nodig of vragen?