Of bel naar het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 9-17u
078 - 770 81 81

CJG & Jeugdteam

De jeugdhulp in Nederland gaat in de komende jaren veranderen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ook in Zwijndrecht vernieuwen de gemeente, samen met de andere gemeenten in Zuid Holland Zuid en jeugdhulpaanbieders de werkwijze van de jeugdhulp. We willen het slimmer, sneller en goedkoper organiseren. Kern van de nieuwe werkwijze: de jeugdhulp komt dichtbij, met één begeleider en één plan voor een gezin.

Eigen kracht

Gemeente en jeugdhulpaanbieders gaan inwoners vragen om eerst zoveel mogelijk zelf te kijken naar oplossingen, met hulp van hun eigen sociale netwerk. Dit is niet alleen vanwege de bezuiniging die de gemeente van het Rijk moet uitvoeren. Wetenschappelijk is bewezen dat juist in het gewone leven de eigen omgeving van kinderen voor een langdurige oplossing kan zorgen. Gelukkig kunnen de meeste mensen meestal op eigen kracht of met hulp van familie of buren hun leven prima organiseren. Dat zijn ook de beste oplossingen voor de lange duur. Maar wanneer mensen er zelf echt niet uitkomen, kunnen ze een beroep doen op professionele hulp. Daar kunnen kinderen en ouders ook in 2015 op rekenen! Jeugdhulp is in principe van tijdelijke aard; het is de bedoeling dat ouders en kinderen na een tijdje weer op eigen kracht verder kunnen.

Eén begeleider

Gezinnen met meerdere hulpvragen krijgen binnen het Centrum Jeugd en Gezin een vast aanspreekpunt, volgens de nieuwe aanpak: ‘een gezin - een plan – een begeleider’. Het gezin maakt samen met de begeleider een plan voor de meest passende jeugdhulp. Als dat nodig is voor de uitvoering van het plan, kan de begeleider besluiten er één of meer andere hulpverleners bij te halen. Dan nog blijft de begeleider het aanspreekpunt. De gemeente Zwijndrecht wil hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp die ze krijgen beter op elkaar is afgestemd.

CJG & Jeugdteam

We willen dat de jeugdhulp snel en dichtbij is, waardoor de hulp zoveel mogelijk aansluit bij de eigen leefsituatie van het kind en de ouders. Het CJG team bekijkt de persoonlijke situatie. Als het team niet in staat is zelf de nodige hulp te bieden aan een kind of gezin, dan kan het team er een andere hulpverlener bij halen, die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in de vraag van het kind. Deze hulp wordt geboden door het Jeugdteam van CJG Zwijndrecht. Dit team bestaat uit medewerkers die jeugdhulp verlenen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Signaleren

Het CJG en het Jeugdteam hebben nauwe contacten in de wijk en binnen de gemeente met allerlei organisaties, zoals huisartsen, onderwijs, jongerenwerk, kinderopvang en sportverenigingen. Ook zij spelen een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van hulpvragen en bieden elk op hun eigen wijze lokaal ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden.

Geen indicaties

In Zwijndrecht willen we de jeugdhulp in 2015 slimmer en sneller organiseren. Zo worden er vanaf 2015 geen indicaties meer afgegeven. Een medewerker van het jeugdteam bepaalt na overleg met kind/gezin welke hulp noodzakelijk is. Daarnaast kunnen huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen in 2015 doorverwijzen naar jeugdhulp.

Centrum Jeugd en Gezin Zwijndrecht voor al uw vragen

Om goede kwaliteit van jeugdhulp in het nieuwe jaar te bereiken, bereiden de gemeente, jeugdhulpaanbieders en cliëntenorganisaties gezamenlijk de nieuwe werkwijze goed voor. Om klaar te zijn voor 2015 leren ze met elkaar op kleine schaal al hoe de nieuwe werkwijze het beste werkt. Het CJG is bereikbaar voor al uw vragen over de nieuwe werkwijze, stel uw vragen gerust.

Trefwoorden A-Z